نوبت دهی آنلاین نوبت دهی آنلاین
داروهای افزاینده اشتها را بشناسید

داروهای افزاینده اشتها را بشناسید

یک شنبه 14 دی 1399 10 نظر

داروهایی که در این مبحث به آن می پردازیم جز داروهایی هستند که از عوارض جانبی آنها می توان به افزایش اشتها اشاره کرد و به هیچ عنوان نمی توانید جهت افزایش اشتها و وزن از آنها استفاده نمائید.

داروهای روان درمانی و ضد اضطراب:
- آلپرازولام (زاناکس)
- لیبریوم
- هالوپریدول (هالدول)
- پرفنازین (تریلافون)
- تیوتیکسن (ناوان)
- تیوریدازین (ملاریل)
- کلوزاپین (کلوزاریل)
- الانزاپین (زیپرکسا)
- کوتیاپین فومارات (سروکول)
- رسپریدون (ریسپردال)


داروهای ضد افسردگی:
- آمی تریپتیلین (الاوی)
- کلومیپرامین (آنافرانیل)
- دکسپین (سینکوان)
- ایمی پرامین (توفرانیل)
- سلژینیل (الدپریل)
- ایزوکربوکسازید (مارپلن)
- فنلزین سولفات
- ترانیل سیپرومین سولفات (پارنات)
- میرتازاپین (رمرون)
- پاروکستین (پاکسیل)


ضد تشنج:
- دیوالپروئکس / والپروئیک اسید (دپاکین)
- گاباپنتین (نئورونتین)


هورمون ها:
- کوتیکواستروئیدها (کورتیزون، متیل پردنیزولون، پردنیزون)
- هورمون رشد انسانی / سوماتروپین (سروستیم)
- مدروکسی پروژسترون استات (پروورا، دپوپروورا)
- مگسترول استات (مگاک)
- اکساندرولون(اگزاندرین)
- اکسی متولون (آنادرول)
- تستوسترون (آندرودرم، تستودرم)


متفرقه:
- سیپروهپتادین (پریاکتین)
- درونابینول (مارینول)
- ناندرولون
تالیدومید
 

نویسنده: هادی زراعی

دیدگاهتان را بنویسید

نام
ایمیل
کد امنیتی
کد امنیتی
دیدگاه شما