نوبت دهی آنلاین نوبت دهی آنلاین

نحوه اجرای رژیم غذایی در پنل کاربری

نحوه اجرای رژیم غذایی در پنل کاربری

در این ویدیو شما می توانید نحوه دقیق اجرای رژیم غذایی و استفاده از لیست جایگزینی را آموزش ببینید.